LAATSTE NIEUWS


 

16 april:

 • Lezing Monique Bladder op
  ALV goed bezocht.
  Binnenkort het verslag in LosVast


    Meer nieuws....
 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN O & OOpleiding tot instructeur

Ben je hondeninstructeur of wil je dat worden, dan kun je bij O&O terecht voor opleiding en nascholing. O&O biedt theoretische en praktische basisscholing aan en vervolgcursussen voor instructie aan specifieke groepen. De cursussen worden gegeven op verschillende plaatsen in het land.

Kenmerkend voor O&O is:

 • een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 • naast theorie veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 • het gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 • een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap. Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.Presentatie Ronald MouwenModulair onderwijs

Vanaf 2013 biedt O&O haar opleidingen aan in modules die je afzonderlijk, in je eigen tempo �n in je eigen specialisatierichting kunt volgen.

We beginnen met:

 
module a:  gedrag en leerprincipes hond
  module b:  theoretische basiskennis instructeur
  module c:   instructeur opvoeden.

De combinatie van de modules a, b  en c gezamenlijk leiden je op tot kynologisch instructeur.

Module a en b komen in plaats van de 'oude' cursus algemene vorming en module c in plaats van de 'oude' omgang hond-cursus.
Maar er zijn verschillen!

Lees meer >>Uitslag leden-enqute

Uitslag enqueteEen poosje geleden riepen we leden op om via een digitale enqute mee te denken over de gewenste toekomstkoers van de vereniging. De resultaten hiervan plus de keuzes die gemaakt werden tijdens de laatste algemene ledenvergadering, zijn bekend.

De uitslag van de enquete vind je hier


Quirine krijgt Zilveren Erespeld raad van beheer

Zaterdag 6 april werd Quirine Potter van Loon compleet verrast toen zij onder valse voorwendselen werd meegelokt naar een bijeenkomst van de raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Eenmaal ter plekke kreeg zij de Zilveren Erespeld opgespeld; een eer die alleen "buitengewoon verdienstelijke kynologen" toekomt. Quirine - voor de intimi Q - heeft de speld mogen ontvangen voor haar jarenlange inzet voor de opvoeding en het welzijn van de hond in onze maatschappij.

En die inzet is groot te noemen. Een kleine greep: al sinds 1988 geeft Q les bij O&O en ze was jarenlang bestuurslid (nu overigens weer). En sinds het prille begin (1992) en al die jren en jren daarna, speelde Q een actieve rol bij het maken van de eindtermen 'kynologisch instructeur'.

Het bestuur van O&O heeft Q voor de Zilveren Erespeld voorgedragen en is blij dat de raad van beheer de enorme inzet van Q op waarde heeft weten te schatten.De verenigingskoers van O&O:
Wat vind jij?

De enquete over de toekomst van O&O is gesloten. Iedereen die eraan heeft meegewerkt: hartelijk dank! Zodra de resultaten bekend zijn, brengen we de leden hiervan op de hoogte.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten.

Wil je op een andere manier meewerken aan of meedenken over een vitaal O&O?
Stuur dan een mailtje naar het secretariaat!
Presentatie Ronald MouwenPresentatie Ronald Mouwen

Hoe gezond en veilig is hondensport eigenlijk voor honden?

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering op 22 april jl. liet dierenarts, chiropractor en tophondentrainer Ronald Mouwen zijn deskundig maar kritisch licht schijnen op de gang van zaken in hondentrainingsland.
Zijn we eigenlijk wel goed bezig?

Zijn presentatie vind je hier (alleen voor leden: dus inloggen!)