LAATSTE NIEUWS


 

6 januari 2016:
 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN O & O


Let op! Cursusinformatie

 • Extra module B
  Er is een extramodule B ingepland.
  MB17: op 10 en 24 april in Driebergen.

 • Extra centraal examen
  CE050E: op zaterdag 19 maart in Woudenberg

 • Wijziging cursusdata Module C
  2 april vervalt - dit wordt 15 april


 

Nieuwe workshops: obedience FCI

Wil je meer weten over het aanleren en verbeteren van de oefeningen uit het FCI-obedienceprogramma? Op 23 en 30 januari 2016 organiseert O&O een tweedaagse workshop trainingsmethoden FCI obedience. Deze workshop wordt verzorgd door Danille Stoutjesdijk. Aan bod komen de basistrainingsoefeningen zoals spelen, aanraken target, “straight”, twist, draai, om een pion sturen en het innemen van de startpositie. Hiernaast gaan we kijken naar het aanleren en verbeteren van de oefeningen uit het FCI-obedienceprogramma waaronder volgen, apporteren, vak zenden, posities tijden het volgen en posities op afstand.

Hiernaast is er op 20 februari 2016 een 1-daagse workshop trainingsmethoden met specifiek de nieuwe oefeningen uit het FCI-obediencereglement 2016. Wil je meer weten over de wijzigingen in de oefeningen en ben je benieuwd naar de trainingsmethoden om de nieuwe oefeningen aan te leren? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier op de website.

Beide workshops zijn ook erg nuttig om zonder hond te volgen. Inschrijven kan tot en met 6 december 2015. Daarna wordt de inschrijving opengesteld voor niet-O&O-leden.

Lees meer >>


Opleiding tot kynologisch instructeur van O&O
geaccrediteerd door de Raad van Beheer

De opleiding tot kynologisch instructeur van O&O is geaccrediteerd door de Raad van Beheer.
De Raad heeft in 2013 de Commissie Kynologisch Instructeur genstalleerd. Die kreeg de opdracht om een vervolg te geven aan eerdere werkzaamheden om te komen tot een kwaliteitswaarborg van instructeurs die lesgeven aan eigenaren van honden. De eindtermen die al enige jaren terug waren vastgesteld dienen als basis.

Gezien het feit dat er meerdere opleidingen bestaan heeft de Raad ervoor gekozen om de aanbieders van deze opleidingen uit te nodigen om te komen tot een accreditatie van deze opleidingen. Ook O&O is op deze uitnodiging ingegaan. We hebben een toelichting kunnen geven op de wijze waarop wij onze cursussen samenstellen en aanbieden. Niet alleen de inhoud, maar ook de omvang van de cursus (aantal dagen, contacturen, praktijkuren) en het opleidingsniveau van onze docenten kwam aan bod.

De cursusmaterialen zijn door de commissie beoordeeld aan de hand van de eindtermen. Onze cursussen zijn geaccrediteerd. Iedere drie jaar zal een heraccreditatie moeten plaatsvinden. Het resultaat is dat cursisten die slagen voor de modules A, B en C en lesgeven bij een door de Raad van Beheer erkende verenging zich bij de Raad kunnen melden om benoemd te worden tot kynologisch instructeur. Iedere drie jaar dient een herbenoeming plaats te vinden op basis van bijscholingen. Instructeurs die de examens hebben behaald, maar niet lesgeven bij een door de Raad van Beheer erkende vereniging, kunnen zich melden bij de SPPD, het platform van professionele diergedragsdeskundigen.

O&O is lid van de Raad van Beheer en zal zich ervoor inzetten dat deze splitsing op basis van het lesgeven aan een door de Raad erkende of niet-erkende vereniging of school in de toekomst zal verdwijnen. Met name deze onduidelijkheid voor eigenaren van honden staat het zoeken naar kwaliteit in de weg.

Voor verdere informatie:www.houdenvanhonden.nl


Opleiding tot instructeur

Ben je hondeninstructeur of wil je dat worden, dan kun je bij O&O terecht voor opleiding en nascholing. O&O biedt theoretische en praktische basisscholing aan en vervolgcursussen voor instructie aan specifieke groepen. De cursussen worden gegeven op verschillende plaatsen in het land.

Kenmerkend voor O&O is:

 • een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 • naast theorie veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 • het gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 • een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap. Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.Presentatie Ronald Mouwen
Modulair onderwijs

Sinds 2013 biedt O&O haar opleidingen aan in modules die je afzonderlijk, in je eigen tempo �n in je eigen specialisatierichting kunt volgen.

We beginnen met:

  module a
:  gedrag en leerprincipes hond
  module b:  theoretische basiskennis instructeur
  module c:
   instructeur opvoeden.

De combinatie van de modules a, b  en c gezamenlijk leiden je op tot kynologisch instructeur.

Module a en b zijn in de plaats gekomen van de 'oude' cursus algemene vorming en module c heeft de cursus 'omgang hond'vervangen.

Lees meer >>