­

logo O&O

logo O&O

Banner O&O

 Klachtenprocedure

Klachten kan men schriftelijk indienen bij het secretariaat van de vereniging.

Afhandeling van de klacht na ontvangst

 • Na ontvangst van een klacht ontvangt de klager van de secretaris een ontvangstbevestiging met daarbij de klachtenprocedure.
 • De secretaris agendeert de klacht voor de eerstvolgende bestuursvergadering. In dringende gevallen worden bestuursleden eerder (via de mail) op de hoogte gebracht.
 • Gaat de klacht over personen, dan benoemt het bestuur minimaal twee onafhankelijke leden, die de klacht in behandeling nemen. Hierna te noemen “klachtencommissie”.
 • Gaat de klacht niet over personen, dan wordt (waar mogelijk) de klacht direct doorgespeeld naar degene die het onderwerp van de klacht in zijn/haar takenpakket heeft.
 • Mocht de klacht, van niet-persoonlijke aard, niet naar tevredenheid van de klager afgehandeld zijn, dan kan de klager terecht bij het bestuur, die een klachtencommissie benoemt.
 • Op basis van hoor en wederhoor vormt de klachtencommissie zich een beeld van de situatie rond de ingediende klacht.
 • Zowel de klager als degene die de klacht betreft, wordt geïnformeerd over de stand van zaken rondom de klacht c.q. de afhandeling, door de secretaris.
 • Na indiening van een klacht heeft O&O zes weken de tijd om de klacht te behandelen en de uitkomst naar de klager te sturen. Deze termijn kan door het bestuur van O&O verlengd worden met vier weken. Van verlenging ontvangen betrokken partijen tijdig bericht van de secretaris.

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit twee personen aan te wijzen door het bestuur.

 • Op basis van hoor en wederhoor vormt de klachtencommissie zich een beeld van de situatie rond de ingediende klacht.
 • De klachtencommissie dient de klacht binnen wettelijke termijn van zes weken af te ronden. Is dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk, dan kan hiervoor verlenging van maximaal vier weken bij het bestuur worden gevraagd.
 • De klachtcommissie brengt verslag uit aan het bestuur, waarna de commissie voor de onderhevige taak wordt ontbonden.

Administratieve verwerking

Het bestuur draagt zorg voor het opslaan van de klacht en de afwikkeling hiervan.

 

Boekel, 1 maart 2023

Module A - Ken de hond

herder-pup

Hét fundament

Alles over honden, welzijn, emoties, ontwikkeling, leerprincipes en gedrag
Lees meer

 

Module B - Train de hond

Jack Russell met bal

Aan de slag

Leer met een brede blik kijken naar leren, trainen en hondensport
Lees meer

 

Module C - Train de mens

hondenspeeltjes

Kynologisch instructeur (KI)

Verantwoord lesgeven en voldoen aan de landelijke eisen voor de KI
LEES MEER

 

Hr-hond (VIP-traject)

Cane Corso pups

HR-hond op je hondenschool

Ben jij klaar voor lesgeven aan zogenoemde hoog-risicohonden?
Lees meer

 

Waar wij voor staan

Duim omhoog
Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering.

 

Praktijkoefening zit
Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen.

 

Diverse handen
Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen.

 

hondenneus
Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Vergrootglas
Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Schakels
43 jaar ervaring!
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd. O&O is een door het CKI (RvB) en SPPD geaccrediteerd opleidingsinstituut.

 

Meer informatie? Bel ons! 06 1211 3055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

Opleiding Kynologisch Instructeur erkend door:

erkenningen RvB en SPPD

­